gegründet 1983

TSG Sportkegler Schlitz

Gut Holz Rommerz (Ergebnislisten)

HKBV Sektion Schere

KSG BG 99 Neuhof

TSG Slitisa Schlitz